Släktdatabasen

Programmet TNG (The Next Generation of Site Building) lanserades vid Familjedagarna på Frösundavik 2010 och räknas som ett av de mest ledande verktygen för släktforskning. Applikationen är avsedd för både avancerad och lättare form av släktforskning. Detta mycket kraftfulla och innehållsrika system har i dagsläget över 12,500 namn inlagda. I databasen kan man utforska von Platens familjemedlemmar samt ett stort antal relaterade, främst adliga familjer. I programmet går det att enkelt skapa släktträd och göra släktskapsberäkningar. Databasen uppdateras löpande och innehåller ett stort antal fotografier och släktvapen. Systemet är skyddat via inloggning med lösenord och dess innehåll är därmed spärrat för extern åtkomst via sökmotorer. För tillgång, logga in på www.svenskavonplaten.org Följ instruktionerna för att erhålla användarrättigheter. 

Släktdatabasen administreras, förvaltas och uppdateras av Svenska von Platen-Föreningens konsult, Carl Ove Hofman-Bang. Eventuella frågor, förslag och bidrag skall sändas via e-post till: carl@carlshouse.net