Egendomar - Sverige

Här presenteras ett litet urval av egendomar i Sverige som varit eller är i släkten von Platens ägo. Egendomarna är främst belägna i Skåne och mellan-Sverige. 

Kulla Gunnarstorp

Slottet är beläget i Allerums socken, Helsingborgs kommun och är uppfört i mitten av 1800-talet av riksståthållare, amiralen och tillika statsminister Baltzar von Platen (1804-1875) efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann. Egendomen ärvdes av hans dotter Elisabeth, gift med Axel Wachtmeister (1827-1899) på Vanås. Idag ägs slottet av Gustav Trolle som ärvde det 1970 efter hans mor Charlotte Wachtmeister. Parken runt slottet, liksom den intilliggande borgen från 1400-talet, är tillgängliga för allmänheten.

Foto: Carl Hofman-Bang, 2021
Foto: Carl Hofman-Bang, 2021

Frugården

Herrgården, som är belägen i Vänersnäs socken, Värmland, har anor från mitten av 1500-talet då släkten Leijonhufvud var ägare. Den nuvarande huvudbyggnaden stod klar 1767.  Den inköptes 1798 av överstelöjtnant Baltzar von Platen (1766-1829), skaparen av Göta Kanal. Hans änka, Hedvig (född Ekman) sålde gården 1847.  Fastigheten ägs sedan 1925 av familjen Waern. Den förfogar över 5 000 hektar och här bedrivs idag spannmålsodling, skogsproduktion och försäljning av brännved. Dagens ägare är Fredrik Waern.

Foto: Carl Hofman-Bang, 2020
Foto: Carl Hofman-Bang, 2020

Hjelmslund

Gården, som även stavas Hjälmslund, är belägen i norra Skåne i Källna socken utmed E4:an vid Östra Ljungby. Huvudbyggnaden är uppförd 1813. Den köptes av majoren Carl Philip von Platen (1769-1843) som senare överlät den till majoren och brorsonen Philip Julius von Platen  (1798-1871). Hans son, ryttmästare Julius August von Platen (1844-1929), sålde egendomen 1889. Fastigheten ägs sedan 2020 av Gustaf Anton.  

Foto: Carl Hofman-Bang, 2019
Foto: Carl Hofman-Bang, 2019

Övrabyborg

Gården, som är belägen i Tomelilla kommun, Skåne, inköptes 1798 av hovmarskalk Achates von Platen d.ä. (1752-1832). Den var då förenad med det angränsande Bollerup. Achates lät 1809 uppföra huvudbyggnaden i klassisk karolinerstil. Herrgården har varit i släktens ägo i över 200 år. Den innehavs sedan 2015 av Gustav von Platen, född 1984, med hustru Malin och barnen Erik och Harald.