Dornhof-grenen

Stamfader för den adliga ätten 1922 är Balzer Achates, född 1712 i Stralsund, son till Pribbert Achates och Margareta von Schwarzer. Död i Stockholm 1782. Han blev volontär vid drottningens livregemente till fots i Stralsund 1728. Avancerade till furir 1730 och till förare 1730. Tog avsked redan 1734 för att ansluta sig som kornett vid konung Stanislai av Polens livdragonregemente i Danzig samma år. Utnämndes senare till löjtnant vid samma regemente. Han blev 1734 volontär i den kejserliga armén samt adjutant hos fältmarskalken Neübergk.  Senare adjutant hos konung Stanislaus samt kapten vid hans livdragonregemente. Överflyttade till Sverige som fänrik vid Västmanlands regemente 1739. Utnämnd till löjtnant 1742, samt kapten 1744 och majors titel 1747. Riddare av Svärdsorden 1748. Naturaliserad svensk adelsman 1751 och introducerad 1752 under nr 1922. 


Stamfader för den friherrliga ätten 313 är Philip Julius Bernard, född  1732 på släktgodset Dornhof, son till Christoffer Ernst och Ulrika Lucretia von Bohlen. Han blev volontär vid Schwerins regemente 1746. Förare 1748. Sergeant 1748. Sergeant vid Drottningens livregemente 1749. Löjtnant 1752. Ryttmästare 1758. Sekundärmajor 1758. Premiärmajor 1767. Premiärmajor 1768 vid Norra skånska kavalleriregementet. Överste 1772. Generalmajor 1776. Erhöll naturalisation 1778. Deltog i riksdagarna 1778-1779 samt 1786. Generallöjtnant 1788 och general av kavalleriet 1795. Generalguvenör i Pommern 1796-1800. Kansler för universitetet i Greifswald 1796-1799. En av rikets herrar 1796. Friherre 1797 och fältmarkskalk 1799. Serafimerriddare 1790. 


Stamfader för den friherrliga ätten nr 364 är Achates Carl, född 1752. Död 1832 på Övrabyborg. Fänrik vid Enkedrottningens livregemente till fot 1772. Löjtnant 1779. Avsked med kaptens rang 1785. Lantråd i Pommern 1788. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1789. Hovmarskalk 1797. Generalkrigskommisarie i Pommern 1805. Friherre enligt par.37 Regeringsformen 5 sep 1815, introducerad under nr.364 1817.  Ägde godsen Preetz (Tyskland), Bollerup, Övrabyborg på Österlen i Skåne samt Ramlösa Brunn vid Helsingborg. 


Adliga ätten 1922
Adliga ätten 1922
Friherrliga ätten 313
Friherrliga ätten 313
Friherrliga ätten 364
Friherrliga ätten 364