Ordförande

Fredrik von Platen, ordförande 2004-2016
Fredrik von Platen, ordförande 2004-2016


Svenska von Platen-Föreningen har haft följande ordförande sedan den stiftades 1883. 

 • Eric von Platen (2016-), advokat
 • Fredrik von Platen (2004-2016), arkitekt
 • Jöran von Platen (1986-2004), vägdirektör
 • Magnus von Platen (1979-1986), professor
 • Achates von Platen (1970-1979), ryttmästare
 • Carl Eric von Platen (1958-1970), 1:e hovstallmästare
 • Wilhelm von Platen (1952-1958), godsägare
 • Gösta von Platen (1933-1952), ryttmästare
 • Philip von Platen (1930-1933), kronofogde
 • Philip von Platen (1925-1930), överste
 • Christofer von Platen (1913-1924), generallöjtnant
 • Gustaf von Platen (1904-1913), överste
 • Ludvig von Platen (1891-1904), friherre
 • Philip von Platen (1883-1890), major