Egendomar - Tyskland

Släktens hemvist är västra delen av ön Rügen i norra Tyskland, delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Här har familjen von Platen varit ägare till ett stort antal gods och herrgårdar sedan tidigt 1500-tal. Nedan presenteras endast ett urval av dessa. Till Rügen kommer man enklast via snabbfärja från Ystad till Sassnitz.

Foto: Carl Hofman-Bang, 2021
Foto: Carl Hofman-Bang, 2021

Granskevitz

Godset är beläget vid vägen mot Trent nära orten Schaprode på ön Rügen. Den ursprungliga borgen anlades av Granza von Platen omkring år 1170. Granskevitz räknas som släktens stamborg och var i von Platens ägo under 675 år. Huvudbyggnaden är uppförd i mitten av 1700-talet. På 1800-talet utfördes diverse påbyggnader. Idag ägs gården av familjen von Schultz som har utfört en grundlig renovering av hela anläggningen inklusive vallgraven som omger fastigheten. Granskevitz är inte öppet för allmänheten men kan beskådas från vägen.

Foto: Carl Hofman-Bang, 2021
Foto: Carl Hofman-Bang, 2021

Venz

Lantfogde Jürgen (Georg) von Platen (död ca. 1578), som även ägde bl. a. Granskevitz och Zubzow, erhöll Venz genom utbyte år 1568. I slutet av 1600-talet fick huvudbyggnaden sitt nuvarande utseende i renässansstil under ledning av Georg von Platen. Ytterligare förändringar utfördes i slutet av 1700-talet då bl.a. taket byttes ut. Godset var kvar i släkten von Platens ägo fram till 1924. Under DDR-tiden användes byggnaden som bostad för ett antal familjer. Den nuvarande ägaren har succesivt renoverat byggnaderna sedan tillträdet 1996.  Venz är inte öppet för allmänheten. 

Foto: Carl Hofman-Bang, 2021
Foto: Carl Hofman-Bang, 2021

Zubsow

Godset Zubzow köptes år 1435 av Claus Plate tillsammans med sina kusiner Jahnke och Thomas Platen. Redan 1430 sålde en av köparnas söner, Magnus Plate, godset till Jungfruklostret i närliggande Bergen. År 1612 bytte Wilken von Platen (1639-1699) till sig godset av Philip Julius von Platen och gav godset Güsterade som ersättning. Släkten von Platen innehade godset fram till 1871.  År 1876 brann byggnaden ner och byggdes upp igen i en helt annan form. Idag tillhör Zubzow ett byggföretag. 

Foto: Carl Hofman-Bang, 2021
Foto: Carl Hofman-Bang, 2021

Reischvitz

Godset befinner sig utanför staden Bergen mitt på Rügen utmed väg B96. Dess anor går tillbaka till 1400-talet då familjen Barnekow var ägare. Christian Adolf Barnekow (1735-1804) sålde egendomen till Joachim Christoph von Platen (1730-1788) som var ägare till godset Zubzow. Under DDR-tiden förvandlades det stora huset till 10 lägenheter.  Idag ägs godset av Bogislav von Platen (född 1940) med hustru Margarethe och familj som har återställt egendomen till sin forna glans. Han är femte generationen von Platen på Reischvitz.